Καιρός - Webcam Σαμοθράκης

Η τοποθεσία του είναι Webcam της Καμαριώτισσας. Μπορείτε να δείτε από εδώ ΣΑΟΣ βουνά με τις πάνω από 1600 μέτρα ύψος Φεγγάρι. Γίνεται κάθε ώρα, μια εικόνα αντικατασταθεί πάλι μετά από 24 ώρες.

+++Όταν δείτε μόνο μία εικόνα γκρίζα τότε η έχει καλυφθεί από χιόνι+++

Αποσαφήνιση τών προϋποθέσεων λειτουργίας Webcameras στην Σαμοθράκη σύμφωνα με την Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εφόσον και στο μέλλον θέλετε να μπορείτε να βλέπετε τις κυριακάτικες εικόνες των εκδρομών μας, τις webcams από την Καμαριώτισσα και τα στοιχεία καιρού από την Σαμοθράκη, τότε ζητώ την στήριξή σας.


Εδώ βρίσκετε: Webcams / Καιρός Webcam / Webcam ταινία

πίσω στην ελληνική αρχική σελίδα

πίσω στην αρχή

IPS-Team

τελευταία αλλαγή: