Τρέχουσα δορυφορική εικόνα της Ευρώπης

Satellitenbild Europa

Υπηρεσία που παρέχεται από τη γερμανική Καιρός


Εδώ βρίσκετε: Καιρός / Καιρός Links / Εικόνα ΕU

πίσω στην ελληνική αρχική σελίδα

πίσω στην αρχή

© IPS-Team

τελευταία Μεταβολή: