Clear gifs, Web Bugs, Tracking Tags    

Αγαπητοί χρήστες αυτής της σελίδας. Εάν δημιουργούσατε μία τέτοιας έκτασης ιστοσελίδα όπως την εκπονήσαμε εμείς, δεν θα ήσασταν το ίδιο με μας περίεργοι ποιος επισκέπτεται τις σελίδες; Αλλά και οι πελάτες μας ξενοδοχεία, ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων, εστιατόρια κλπ. επιθυμούν να γνωρίζουν εάν οι 100 δρχ. ανά ημέρα που επενδύουν σε τούτη την παρουσίασή τους στο διαδίκτυο δεν αποτελούν άσκοπη δαπάνη.

Για το λόγο αυτό, οι επισκέπτες των σελίδων μας εντοπίζονται και καταμετρούνται στατιστικά από την υπηρεσία της www.counterwelt.com. Η  συγκεκριμένη υπηρεσία στοιχίζει 50 Ευρώ ή 17.000 δρχ. περίπου ετησίως. Βεβαίως δεν ενδιαφέρει το όνομα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό στοιχείο του χρήστη αλλά λαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες:

  • Ποιες σελίδες επιλέγονται
  • Από ποια σελίδα προήλθε ο επισκέπτης
  • Ποια λέξη - κλειδί χρησιμοποιήθηκε στις μηχανές αναζήτησης
  • Το κράτος προέλευσης του επισκέπτη
  • Ποιος τύπο browser χρησιμοποιείται
  • Ο τύπος λειτουργικού συστήματος
  • Είδος ανάλυσης οθόνης
  • Πόσους επισκέπτες έχουμε ανά ώρα, ημέρα, μήνα και έτος

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες προσπαθούμε για παράδειγμα να βελτιώσουμε την 800 x 600 ανάλυση των σελίδων μας, αφού διαπιστώνουμε ότι το 50% περίπου των επισκεπτών έχουν οθόνη μ' αυτή την ανάλυση. Έπρεπε να μετακινείται η εικόνα αριστερά - δεξιά για να έχει κανείς πλήρη άποψη.
Επίσης, προκύπτει ότι υπάρχει περίπου ένα ποσοστό γύρω στο 15% των χρηστών που έχουν σύστημα Netscape Navigator και οι οποίοι είναι αναπόφευκτο κατά καιρούς να έχουν πρόβλημα σύνδεσης. Σε αντίθεση με τον Microsoft Internet Explorer δεν μπορεί ο Netscape Navigator να εκμεταλλευτεί ορθά τους από έτη καθορισμένους κωδικούς HTML- και CSS Code. Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες είναι μάλλον ήδη αργά για την Netscape. Η εταιρία Microsoft κερδίζει την κούρσα του ανταγωνισμού παρόλο που ξεκίνησε μεταγενέστερα, ενώ η Netscape παραιτείται. Μάλλον αρνητική εξέλιξη, αφού η Microsoft καταλαμβάνει μονοπωλιακή θέση. Η Netscape είχε χρόνια την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα πολύ καλύτερο από πλευράς λειτουργίας πρόγραμμα.

Θα αναρωτηθήκατε "πώς μάθαμε αυτά τα στοιχεία για σας;"

Ο υπολογιστής σας λοιπόν παρέχει όλες τις πληροφορίες σε ότι αφορά αυτές τις παραμέτρους. Στο Javascript υπάρχουν πλήθος εντολών όπως "navigator, history ή document" που αναζητούν τα παραπάνω δεδομένα.
Σε κάθε μία από τις σελίδες μας υπάρχει ένα εικονίδιο μεγέθους 1Pixel. Φέρει διάφορες ονομασίες: Clear gif, Web Bug, Tracking tag. Εάν έχετε επιλέξει στην οθόνη ανάλυση 800x600 Pixel, τότε μπορείτε να "αποφασίσετε" ποιο από τα 480.000 στίγματα  στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες για σας.
Δεν έχει νόημα διότι δεν μπορείτε να το δείτε. Αυτό το στίγμα λοιπόν αναζητεί την στιγμή που εσείς βλέπετε την σελίδα τις πιο πάνω αναφερθείσες πληροφορίες μέσω Javascript στον υπολογιστή σας. Το χρωματικό στίγμα και το Script δεν προέρχονται από εμάς αλλά, από το κέντρο υπολογισμού της  www.counterwelt.com, που επεξεργάζεται τα λαμβανόμενα στοιχεία και τα παρουσιάζει σε μία κατανοητή στατιστική μορφή.

Έχετε και εσείς την δυνατότητα να δείτε την στατιστική αποτύπωση. Θα την βρείτε εδώ, ή στην εκδοχή Frame υπό τον όρο στατιστική.

Εάν είστε της άποψης να μην λαμβάνονται τέτοια δεδομένα από τον υπολογιστή σας τότε, υπάρχει από την Privacy Foundation, μία οργάνωση που ασχολείται με την προστασία δεδομένων στο διαδίκτυο, ένα πρόγραμμα Browser-Add-On για τον Microsoft Internet Explorer. Το πρόγραμμα δεν μπορεί να εμποδίσει την λήψη των παραπάνω στοιχείων αλλά σας εφιστά την προσοχή όταν αυτό συμβαίνει.

Το θεωρήσαμε ως υποχρέωσή μας να μάθετε κατευθείαν από εμάς ότι ζητούμε αυτά τα απλά ενημερωτικά δεδομένα από τον υπολογιστή σας.  Να είστε βέβαιοι ότι λαμβάνονται αποκλειστικά πληροφορίες για τους προαναφερθέντες λόγους.

πίσω στην ελληνική αρχική σελίδα

πίσω στην αρχή

© IPS-Team