Εδώ βρίσκετε: Μετάβαση / Θέσεις πλοίων / Χαρτής 2 Marinetraffic

Οι επίκαιρες θέσεις των πλοίων γύρω από την Σαμοθράκη

Θα θέλατε να γνωρίζετε πού βρίσκεται συγκεκριμένα το πλοίο σας; Ο χάρτης σας δείχνει την πραγματική θέση του πλοίου στην συγκεκριμένη στιγμή ως προς την Σαμοθράκη. Η θέση του πλοίου στον χάρτη δείχνει πράγματι την επίκαιρη θέση του. Ο χάρτης αναπροσαρμόζεται αυτόματα κάθε εκατό δευτερόλεπτα. Έχετε την δυνατότητα να μεγενθύνετε, να σμικρύνετε ή να μετατοπίσετε τον χάρτη. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα έως την εμφάνιση των πλοίων.

Kamera Livebild - Aktualisierung jede Sekunde

 

 

 

Η εικόνα δεξιά είναι από ζωντανή σύνδεση με Καμαριώτισσα λιμάνι.

 

πίσω στην ελληνική αρχική σελίδα

πίσω στην αρχή

© IPS-Team

τελευταία Μεταβολή: